Zaagman Advies GWW is een civieltechnisch adviesbureau. Ik ben gespecialiseerd in het bouwen in of op een slappe bodem. Daarnaast coördineer ik civieltechnische projecten voor de overheid. Ik werk nauw samen met andere specialisten. Bij de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of woningbouwlocaties kunt u te maken krijgen met het bouwen in of een slappe bodem. Als u dit niet tijdig onderkent, kan dit leiden tot onnodig hoge beheerkosten. Ik kan voor u zettingen berekenen, de zettingen monitoren en restzettingen bepalen. Zo kunt u de beheerkosten lager houden. De overheid krijgt een steeds meer regisserende rol bij civieltechnische projecten. Het aansturen van externe ingenieursbureaus, contact met het ambtelijk apparaat en directievoering bij de uitvoering vraagt om een coördinerende rol. Deze functie kan ik op tijdelijke basis invullen. Specialismen: - Damwandberekeningen - Zettingsberekeningen - EMVI-aanbestedingen - Projectcoördinatie civieltechnische projecten
 Wat staat er voor 2019 op het programma - Coördinatie van een woningbouwproject met 250 woningen in een gemeente in de provincie Zuid-Holland. - Coördinatie van een bedrijventerrein 75 ha in een gemeente in de provincie Zuid-Holland.
 Duurzaam - Zaagman Advies GWW investeert in het windmolenpark Belwind voor de Belgische kust. - Ik gebruik uitsluitend groene stroom en groen gas. - In het kantoor gebruik ik energiezuinige LED-monitoren en spaarlampen. - Ik doe mijn best om rapportages zoveel mogelijk digitaal aan te leveren. - Ik probeer afspraken zoveel mogelijk met de Speed-Pedelec te bezoeken. - Ik weet wat er speelt in de markt met betrekking tot duurzame producten en probeer de opdrachtgever te overtuigen om voor duurzaam te kiezen. Heeft u nog groene tips, laat het mij weten.
 Contact Zaagman Advies GWW Het Veld 17 2681 JZ Monster info@zaagman.nl Contactpersoon: Edwin Zaagman 0174 - 725 450